<< Skupina SHP
česky
english
по-русски
Zaměření a služby

Zaměření a služby

SHB, akciová společnost, poskytuje projektové, inženýrské a konzultační služby v oboru dopravních a inženýrských staveb.


Tým zkušených pracovníků je schopen kvalitně zajišťovat projekci a inženýring pro následující typy staveb:

 • dálnice
 • rychlostní silnice
 • rychlostní městské komunikace
 • mosty všech rozpětí
 • inženýrské konstrukce
 • rekonstrukce a opravy silnic a městských komunikací
 • okružní křižovatky
 • projekty zklidněných komunikací
 • stezky pro cyklisty, pěší zóny a ostatní nemotoristické komunikace


Společnost zajišťuje vypracování všech stupňů projektové dokumentace:

 • studie
 • investiční záměr
 • dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
 • dokumentace k oznámení o záměru v území
 • dokumentace pro vydání stavebního povolení
 • dokumentace pro ohlášení stavby
 • dokumentace pro provádění stavby
 • zadávací dokumentace stavby
 • realizační dokumentace stavby
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • projekty souvisejících objektů inženýrských sítí
 • projekty ostatních stavebních objektů
 • projekty objektů na ochranu životního prostředí
 • zajištění potřebných podkladů a průzkumů (digitální zaměření stávajícího terénu včetně průběhu podzemních inženýrských sítí, geologický průzkum, dopravně – inženýrské průzkumy atd.)


Společnost pro své zákazníky dále zajišťuje komplexní inženýrské služby – investorské inženýrské činnosti, včetně vypořádání majetkoprávních vztahů.