<< Skupina SHP
česky
english
по-русски

<< Zpět na O firmě

Systém IMS

Systém řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce

Aby mohla být zajištěna požadovaná úroveň kvality, byl ve společnosti v roce 1999 zaveden a certifikován systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001. Systém řízení kvality je účinně uplatňován v praxi včetně všech dokumentovaných postupů. Zahrnuje jak projektovou tak inženýrskou činnost.

V roce 2006 společnost zavedla a zdokumentovala systém ochrany životního prostředí podle normy ČSN EN ISO 14001. Cílem zavedení tohoto systému do projekční praxe je zvýšení vlivu projektanta na ochranu životního prostředí formou trvalého zájmu o tuto ochranu a stálou analýzou všech hledisek, která jsou určující pro kvalitní ochranu životního prostředí, již v průběhu projekční přípravy staveb.

Již několik let, konkrétně od roku 2006 má společnost zdokumentovaný systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V roce 2009 jsme tento zavedený systém připravili k certifikaci dle ČSN OHSAS 18001. Certifikace proběhla úspěšně, nebyly zjištěny systémové ani nesystémové neshody a certifikační orgán konstatoval, že systém je funkční a udržovaný ve shodě s požadavky normy.

SHB, akciová společnost přijala Politiku IMS v oblasti projektování a přípravy staveb. Tato politika je základem pro splnění cílů společnosti k trvalému zlepšování integrovaného systému řízení společnosti ve všech oblastech.

Integrovaný systém řízení společnosti podle výše uvedených norem je trvale zlepšován a pravidelně kontrolován akreditovaným certifikačním orgánem.