<< Skupina SHP
česky
english
по-русски
O firmě

O firmě

SHB, akciová společnost, poskytuje projektové, inženýrské a konzultační služby v oboru dopravních a inženýrských staveb.

Kapacita společnosti je tvořena projekčními týmy pracovníků na střediscích v Ostravě a v Praze . Tyto týmy jsou tvořeny převážně stavebními inženýry v oboru dopravní stavby a doplněny dalšími specialisty pro komplexní dodávku projekčních a inženýrských služeb. Více jak 40% z celkového počtu projektantů a konstruktérů je autorizováno podle příslušného zákona.

Společnost SHB, akciová společnost je vlastníkem majoritního podílu ve firmě ENVIROAD s.r.o. Ostrava, která zajišťuje pro celou skupinu dokumentaci o hodnocení vlivů staveb na životní prostředí a posudky o vlivu těchto staveb podle zákona č. 100/2001 Sb. Zejména se jedná o hodnocení koncepcí, rozptylové studie, hlukové studie, měření emisí, imisí a hluku a monitoring znečištění.

Historie

1996–1997
SHB, akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou v roce 1996 a zapsána do Obchodního rejstříku v lednu 1997. Vlastníkem společnosti jsou rovným dílem mateřské organizace, tj. firma HBH Projekt spol. s r.o. a firma Stráský, Hustý a partneři s.r.o., které působí v oboru od roku 1992, kdy HBH Projekt spol. s r.o. vznikl vyčleněním ze státního podniku Dopravoprojekt Brno a firma Stráský, Hustý a partneři s.r.o. z projekčního oddělení Dopravních staveb Olomouc, s.p.


1998
Začátkem roku 1998 bylo založeno Pracoviště silnic a dálnic v Praze, koncem roku 1998 Pracoviště silnic a dálnic v Ostravě.


2005
V roce 2005 došlo z rozhodnutí vlastníků ke změně organizační struktury společnosti a pražské i ostravské pracoviště bylo transformováno na pobočky společnosti.

2011
Jediným vlastníkem společnosti se stává firma Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (SHP). Sídlo společností je přesunuto do Ostravy.